Izvedli smo energetsko sanacijo večstanovanjskega objekta na naslovu Povšetova 104/c, Ljubljana. Dela so se začela v mesecu marcu 2016 in zaključila v juniju 2016. Vrsta izolacije: Silber refleks fasadna plošča, fasadni sistem Caparol (protitočni sistem). Na objektu so je izvedla še zunanja ureditev.

Naročnik del: upravnik Marbona d.o.o.