Izvedli smo energetsko sanacijo večstanovanjskega objekta na naslovu Moškričeva 22, Ljubljana. Dela so se začela v mesecu avgustu 2016, objekt je bil končan 12.10.2016. Vrsta izolacije: beli fasadni stiropor, fasadni sistem Baumit. Na objektu so se izvedla še toplotna izolacija podstrešja, pleskanje hodnika ter zunanja ureditev.

Naročnik del: upravnik SPL d.d.