Izvedli smo energetsko sanacijo večstanovanjskega objekta na naslovu Klunova 10, 12, 14 in 16, Ljubljana. Dela so se začela v mesecu septembru 2016 in dokončala v decembru 2016. Vrsta izolacije: Silber refleks plošča, fasadni sistem Roefix. Na objektu so se izvedla še toplotna izolacija strešnih parapetov ter sanacija balkonov.

Naročnik del: upravnika Distor d.o.o. in SPL d.d.