Izvedli smo energetsko sanacijo na večstanovanjskem objektu Križna 6, Ljubljana. Dela so se začela v mesecu oktobru 2016, objekt je bil končan 7.12.2016. Vrsta izolacije: beli fasadni stiropor, fasadni sistem Caparol. Zamenjali smo tudi vsa kletna okna.

Naročnik del: upravnik SPL d.d.