Izvedli smo energetsko sanacijo na večstanovanjskem objektu Prištinska 12, Ljubljana. Dela so se začela v mesecu marcu 2017, objekt je bil končan 23.5.2017. Vrsta izolacije: Silber reflex 12,5, fasadni sistem Baumit.

Fasada velikosti 716 m2

Naročnik del: SPL d.d.