Izvedli smo energetsko sanacijo na večstanovanjskem objektu Matije Blejca 2, Kamnik. Dela so se začela v mesecu marcu 2017, objekt je bil končan 29.8.2017. Vrsta izolacije: Silber reflex 12,5, fasadni sistem Baumit. Izoliralo se je še podstrešje ter izvedlo hidravlično uravnoteženje ogrevalnega sistema.

Fasada velikosti 1500 m2

Naročnik del: SKG Kamnik d.o.o.