Izvedli smo energetsko sanacijo na večstanovanjskem objektu Glinška 2ab, Ljubljana. Dela so se začela v mesecu septembru 2017, objekt je bil končan januarja 2018. Vrsta izolacije: Silber reflex 12,5, fasadni sistem Baumit. Izolirali so se tudi stropovi kleti.

Fasada velikosti 2500 m2

Naročnik del: Metalka upravljanje d.o.o.