Izvedli smo energetsko sanacijo na večstanovanjskem objektu Iga Grudna 5, Ljubljana. Dela so se začela v mesecu avgustu 2017, objekt je bil končan oktobra 2017. Vrsta izolacije: Silber reflex 12,5, fasadni sistem Baumit. Izoliralo se je še podstrešje objekta.

Fasada velikosti 1000 m2

Naročnik del: Marbona d.o.o.