Izvedli smo energetsko sanacijo na večstanovanjskem objektu Na klisu 2b, Vrhnika ter zunanjo ureditev objekta Na Klisu 2a in 2b, Vrhnika. Dela so se začela v mesecu oktobru 2017, objekt je bil končan januarja 2018. Vrsta izolacije: Silber reflex 12,5, fasadni sistem Caparol.

Fasada velikosti 3000 m2

Naročnik del: Stanovanjska zadruga Vrhnika d.o.o.